ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဤ Website တွင် မိမိတို့ တည်းခိုခန်းကို ကိုယ်တိုင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်း နှင့် စာရင်းသွင်းထားခြင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

Online မှ စာရင်းပေးသွင်းစေရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ...

  • (၁) မလိုလားအပ်သော လူနေမှုပြဿနာများကို သက်ဆိုင်ရာက တရားဝင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်
  • (၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများကို တည်းခိုခန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အနာဂါတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်
  • (၃) တည်းခိုခန်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်၏ Uptodate အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ရန်
တို့ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းတိုင်း၊ Online မှစာရင်းပေးသွင်းရပါမည်။


အောက်ပါတို့တွင် တစ်ခုရွေးချယ်ပါ။

စာရင်းပေးသွင်းရန် စစ်ဆေးရန်

အကူအညီရယူရန်

© 2018-2019 Yangon Region Government.